Pharma Stulln


Pharma Stulln je nemačka farmaceutska kompanija, koja se bavi proizvodnjom oftalmoloških proizvoda. Ispunjava međunarodne standarde u modernoj proizvodnji sterilnih farmaceutskih preparata. Kompanija Pharma Stulln proizvodi kapi za oči više od 30 godina, pri čemu posebnu pažnju poklanja pakovanju proizvoda kako bi se omogućila njihova što jednostavnija upotreba.